dijous, 17 de maig del 2007

VOLUM: projeccions i desenvolupament

Desenvolupament i construcció d'un volum polièdric Projeccions dièdriques principals i canvis de plà amb abatiments

VOLUM LLIURE-projeccions

Volum lliure: projeccions dièdriques i axonomètriques i retallable.

Fet per Núria Badenas 1r batx 2007

dimecres, 16 de maig del 2007

TANGÈNCIES

exercicis de tangències entre corbes.

SISTEMES DE REPRESENTACIÓ

Sistemes: DIÈDRIC, AXONOMÈTRIC, CÒNIC i ACOTAT

TIPUS DE RECTES

TIPUS DE RECTES (sistema dièdric de projecció)

CANVI DE PLÀ

projeccions dièdriques

planta, alçat i perfil i canvis de plà.